ZOT03 – G3A02

Stránka k předmětu ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A TEXTU 3. ročník – cvičení.

Vytvořte karetní / deskové hry s typografickým obsahem a realizujte jí včetně malé brožury
– typografický název (vlastní číselnou/znakovou sadu)
– hrací pravidla
– brožura obsahující krátkou historii hry, varianty, mutace apod.
– obal / krabička

1. Nástřel hry a typografické řešení – 15. 10. 2019
2. Hrací plocha / kompozice karet – 26. 11. 2019
3. Brožura, pravidla a obal do 17. 12. 2019
17. 12. 2019 proběhne finální prezentace návrhů, účast NUTNÁ!

Sazba knihy
– nasázejte jednu knihu ze zdrojového adresáře v ProStudentyShare na Pet128 nebo vlastní o 100 strákách a více
– Čistá hladká sazba od obálky (typograficky) po tiráž se všemi stránkami a obsahem
– strana bude obsahovat hlavní text, paginaci a běžící záhlaví obsahující současnou kapitolu
– odevzdání 11. 3. 2020

Ilustrace k Solperově klasifikaci
– vytvořte plakát A3 obsahující 8 nápisů skládajících se ze základních klasifikací písma a k nim vytvořte identické ilustrace na jedno téma
– Příklad: vyberete si téma auto, ke každé klasifikaci si vyberete zástupce z existujících písem a napíšete s ním ten nápis. Na plochu, rozdělenou na 8 dílů, vytvoříte ilustrace auta, které bude na všech ilustracích indentické (stejný úhel, stejný typ atp.) Jediným variabilnm prvkem bude právě stylizace ilustrace k písmu té klasifikace.
– téma je volné, ale musí být mnou odsouhlasené (některé nápady jsou více nebo méně ideální)
– odevzdání 8. 4. 2020