PT – 2VB

Stránka předmětu Písmo a typografie 02 na Hollarce

1. Sazba knihy
- khinu na serveru nasázejte na formát A5 nebo podobný
- připravte si zrcadlo
- záhlaví + paginaci
- mřížku účaří
- odstraňte všechny chyby v rukopise
- zkontrolujte jednoznakovky a parchanty
- odevzdejte PDF do složky na server

2. Typecooker -> Vektor
- vytvořte autorský nápis
- pomocí cvičení typecooker si parametrikcy vydefinujte, jaké písmo chcete vytvořit
- kreslete, kreslete a kreslete a až nebudete vědět, tak ještě jednou to překreslete
- potom to zvektorizujte perem v Illu nebo Glyphs, upravte a obarvěte
- a vytvořte plakát 20x20cm
- odevzdani 19. 12. 2019